Vierasjoukkue vs NePa

You must be logged in to subscribe. Kirjaudu sisään.
Attendance list:
1.RedietYes
2.CyprienYes
3.KenanYes
4.AliYes
5.AhmadYes
6.ismailYes
7.ReyverYes
8.WabiYes
9.EdouardYes
10.AyhamYes
11.MinaYes
12.JonnyYes
13.AbbassYes
 
1.AleksandrNo
2.JoãoNo

VJ-Minisoccer vs NaPo

You must be logged in to subscribe. Kirjaudu sisään.
Attendance list:
1.KenanYes
2.OscarYes
3.JaakkoYes
4.AliMaybe
5.EdouardYes
6.ismailYes
7.hakimYes
8.AbbassYes
9.DimaYes
10.AngelYes
11.LeonardoYes
12.ToniYes
 
1.RedietNo
2.AleksandrNo
3.JoãoNo
4.MikkoNo
5.OssiNo
6.AhmadNo
7.MattiNo
8.SampoNo

ViiPV vs Vierasjoukkue

You must be logged in to subscribe. Kirjaudu sisään.
Attendance list:
1.RedietYes
2.CyprienYes
3.AhmadYes
4.EdouardYes
5.KenanYes
6.FelipeYes
7.JoãoYes
8.ReyverYes
9.ismailYes
10.AliYes
11.JonnyYes
12.AyhamYes
13.AbbassYes
 
1.AngelNo
2.AleksandrNo