Seuran ilmoitus

Vierasjoukkue yhdistys ry on vuodesta 2009 lähtien ollut virallinen urheiluseura, jonka arvoja ovat suvaitsevaisuus ja ystävyys. Yhdistyksen tehtävänä on integroida ulkomaalaisia suomalaiseen yhteiskuntaan alkuperästä, uskonnosta tai kulttuuritaustasta riippumatta. Usein yhdistyksemme on ensimmäinen kontakti vasta Suomeen saapuneille ulkomaalaisille, jotka etsivät mahdollisuutta integroitua maahan urheilun kautta.

Seura edistää moninaisuutta ja monikulttuurisuutta, ja jäseniä on ollut edustettuna yli 25 eri kansakunnasta. Pyrimme myös olemaan suomalaisille portti päästä kosketuksiin muiden kulttuurien ja ajattelutapojen kanssa.

— In English —

CLUB ANNOUNCEMENT 

Since 2009, Vierasjoukkue yhdistys ry is an official sport association registered under the means of integration, tolerance and friendship. The association has a mission to integrate foreigners into Finnish society, regardless of their origin, religion or cultural background. Often, our association is the first contact for foreigners newly arrived in Finland, who are looking for an opportunity to integrate into the country through sports.

The club promotes diversity and multiculturalism, and has been represented by members from more than 25 different nations. We also try to be the gate for Finnish people to get in touch with other cultures and mindsets.

General assembly 2021

We would like to invite you to our general assembly 2021. During the assembly we will elect new authorities for our association (president, board members, etc). We will also provide a detailed report from the last seasons.

This important event will take place at Soho Gastro Pub on Friday 29th of October at 20.00 hrs. Anyone who is directly or indirectly related to our association is warmly welcome.

Best regards,

Vierasjoukkue ry