Vierasjoukkue vs FC Kangasala

Meeting time: 18.50

Game starts: 19.50

You must be logged in to subscribe. Kirjaudu sisään.
Attendance list:
1.AleksandrYes
2.JoãoYes
3.BouazizYes
4.AhmadYes
5.ismailYes
6.RedietYes
7.samirYes
8.HamzaYes
9.AbbassYes
10.FelipeYes
11.AyhamYes
 
1.CyprienNo
2.TrentNo
3.AngelNo

TPV/2 vs Vierasjoukkue

Meeting time: 19.00 hrs

Game starts: 19.50 hrs

You must be logged in to subscribe. Kirjaudu sisään.
Attendance list:
1.CyprienYes
2.AhmadYes
3.TrentYes
4.RedietYes
5.MikiYes
6.JoãoYes
7.ismailYes
8.AliYes
9.ReyverYes
10.AboshanabYes
11.WabiYes
12.DimaYes
13.AleksandrYes
14.MinaYes
15.AngelYes
16.AbbassYes
17.samirYes