Training

You must be logged in to subscribe. Kirjaudu sisään.
Attendance list:
1.RedietNo

Training

You must be logged in to subscribe. Kirjaudu sisään.
Attendance list:
1.AhmadYes
2.KenanYes
3.AleksandrYes
4.IgorYes
5.JoãoYes
6.OssiYes
7.HoangYes
8.AliYes
9.HenrikYes
10.KamalYes
 
1.CyprienNo
2.SergioNo
3.AngelNo
4.TrentNo

Vierasjoukkue vs Tuisku

Meeting time: 19.00 hrs

Game starts: 20.10 hrs

You must be logged in to subscribe. Kirjaudu sisään.
Attendance list:
1.RedietYes
2.ReyverYes
3.CyprienYes
4.KenanYes
5.ToniYes
6.IgorYes
7.AngelYes
8.AliYes
9.AhmadYes
10.FelipeYes
11.BehroozYes
12.HannesYes
13.SakariYes
14.Marcelo TrujilloYes
15.SampoYes
16.AbbassYes