VesVi vs Vierasjoukkue

Meeting time: 19.15

Game starts: 20.15

You must be logged in to subscribe. Kirjaudu sisään.
Attendance list:
1.AhmadYes
2.BouazizYes
3.ismailYes
4.ReyverYes
5.JoãoYes
6.AleksandrYes
7.FelipeYes
8.AlexKnaiffiYes
9.TrevorYes
10.AngelMaybe
11.MikiYes
12.samirYes
 
1.CyprienNo
2.RedietNo
3.TrentNo
4.kirubelNo